lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Allmän information

Aktuellt

Allmän information om Språk- och litteraturcentrums organisation och praktisk vägledning i olika frågor som berör studierna finns sammanställt i SOL-guiden, en broschyr som nås via länken nedan.

Allmän information

Här finns generell information som gäller för studier vid Språk- och litteraturcentrum.

Teknisk information

Här finns länkar till mera specifik information som rör datorer.

Datorsalsscheman