lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Tidigare studenter berättar

Tommy Gustafsson

"Jag inledde mina akademiska studier med att läsa grundkursen i filmvetenskap hösten 1999. För mig handlade valet framför allt om ett intresse för film, men valet visade sig vara både akademiskt och yrkesmässigt lyckosamt. Filmvetenskapen är fortfarande ett ungt ämne och därför utan den mossiga stelbenthet som många andra akademiska ämnen dras med. Filmmediets relativt korta historia gav också utrymme för en bred introduktion till en rad olika samhällsperspektiv, till exempel genusteori och strukturalism, som jag därefter hade stor nytta av eftersom samma perspektiv tenderar att återkomma i alla ämnen inom humaniora. När jag läste filmvetenskap slogs jag därtill av den entusiasm som omgav de engagerade föreläsarna och forskarna, vilket förstås inspirerade till fortsatta studier och så småningom ledde fram till en doktorsexamen. Numera arbetar jag själv som föreläsare och forskare vid filmvetenskapen, där miljön och ämnet fortfarande genomsyras av engagemang, glöd och upptäckarlusta."

Tommy Gustafsson

Läs fler berättelser