lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Tidigare studenter berättar

Sandra Buijsse

"Det sägs att språket är nyckeln till ett lands kultur. Inget kan vara mer sant när det gäller min relation till det arabiska språket och Mellanösterns kultur, folk och politik. Få språk är dessutom så nära sammanlänkade med sin kultur som det arabiska; detta faktum har lett till att mängder av spännande dörrar har öppnats för mig tack vare mina arabiskastudier.

I början av mina studier vid Lunds universitet var mitt sikte helt inriktat mot statsvetenskap. Efter att jag tillbringat en sabbatstermin arbetandes i Egypten bestämde jag mig dock för att ta några nybörjarkurser i arabiska vid sidan av mina heltidsstudier på pol.mag-programmet. Efter en termins memorerande av arabiska tecken, glosor och verbformer, som för mig var omöjliga att relatera till, föll det arabiska språkets fascinerande—både logiska och komplexa—uppbyggnad på plats. Sedan dess har jag samlat ihop fler högskolepoäng i arabiska än i mitt ursprungliga huvudämne statsvetenskap. Trots att det stundvis har varit frustrerande och både energi- och tidskrävande att studera arabiska har jag funnit en enorm glädje och tillfredställelse av mina studier i ett språk som har få beröringspunkter med de germanska språk som jag tidigare studerat.

Under mina arabiskastudier vid Lunds universitet fick jag möjligheten att under tio månader studera vid University of Jordan, i Amman, genom stipendiet Erasmus Mundus External Cooperation Window Lot 3. Denna tid betydde oerhört mycket för mig; både för min förmåga att bli mer eller mindre flytande i arabiska, och för min kulturella och politiska förståelse av Mellanöstern. Att jag hade förmånen att leva med en jordansk, muslimsk familj under dessa månader spelade en stor roll i detta. Även de politiskt intressanta personer som jag kom i kontakt med under materialinsamlingen till min kandidatuppsats i statsvetenskap—om den politiska situationen i Jordanien för jordanier med palestinskt ursprung—har fördjupat min förståelse för regionen och problem som den handskas med oerhört.

Den erfarenhet och de språkkunskaper som studierna i arabiska gett mig, har helt klart hjälpt mig även praktik- och yrkesmässigt. Direkt efter tiden i Amman fick jag vara med och samordna ett integrationsprojekt på Röda Korsets Flyktingcenter, där tolkning och översättning av arabiska ingick. Därefter praktiserade jag vid Sveriges ambassad i Kairo under ett halvår, och vid sidan av praktiken tog jag privatlektioner i egyptisk dialekt. Tack vare mina kunskaper i det arabiska språket, och min egen nyfikenhet, lyckades jag lära känna människor och platser som få diplomater kommer i närheten av!

Efter min praktiktermin stannade jag kvar i Kairo för att samla material till min kandidatuppsats i arabiska. Jag valde att skriva om den egyptiska feministen, politiska aktivisten och författarinnan Laṭīfa al-Zayyāt och hennes roman “The Open Door”. Att till stor del kunna skriva denna uppsats på plats i Kairo—där jag personligen kunde träffa egyptiska litteraturprofessorer och bekanta till al-Zayyāt samt nyttja AUC:s (American University in Cairo) bibliotek—gjorde uppsatsskrivandet otroligt givande, spännande och stimulerande. Med kandidatuppsatsen satte jag punkt för mina arabiskastudier vid Lunds universitet, men min arabiska språkresa är inte slut bara för att jag tagit min examen—tvärtom, den har bara börjat… För en sak är säker: man blir aldrig klar med att studera arabiska!

Sedan en tid tillbaka arbetar jag som konsult på KPMG och koordinerar bland annat utbildningsprogram i finansiell riskhantering. Dessa syftar till att bygga upp och utveckla den finansiella sektorn i vissa av Sidas målregioner. Eftersom ett av de stora fokusländerna är Irak, kommer mina språkliga och kulturella arabiskakunskaper till stor nytta i mitt jobb. Att kunna arabiska var ett krav för denna tjänst, och jag är övertygad om att kunskaper i detta språk kommer att efterfrågas alltmer på den svenska arbetsmarknaden framöver. Vad som än kommer att ske med den arabiska våren och demokratirörelsen, så är jag hoppfull om att framtiden ser ljus ut för arabister med samhällsintresse även ur globalt perspektiv! "

Sandra Buijsse

Läs fler berättelser