lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Tidigare studenter berättar

Henrik Carlborg

Henrik Carlborg tog en fil. kand. vid Lunds universitet med arabiska som huvudinriktning år 1998. Han tog en jur. kand. vid samma universitet året därpå efter utbytesstudier

i Australien. Henrik Carlberg har suttit ting vid Nyköpings tingsrätt och är nu departementssekreterare vid Regeringskansliet.

Han är vice ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och har såväl bloggat som publicerat debattartiklar om Palestinafrågan, förutom en rättsvetenskaplig artikel om EG-rätt.

HC anordnar också seminarier på arabiska och engelska om demokrati och mänskliga rättigheter.

Läs fler berättelser