lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Tidigare studenter berättar

Heidi Nilsson

"Under min studietid i Lund läste jag filmvetenskap – vilket egentligen grundade sig i en lyckosam slump. Då det var dags för en ny termin tänkte jag unna mig att läsa något som verkade riktigt kul och kom in på A-kursen i filmvetenskap. Det som egentligen skulle ge mig möjlighet att ägna mig åt något som jag i första hand såg som ett fritidsintresse utvecklades snart till något helt annat, då jag insåg bredden och djupet som ämnet förde med sig.

Den där ena terminen förvandlades så småningom till en magisterexamen i filmvetenskap. Under resans gång hade jag möjlighet att studera en rad olika företeelser ur ett filmvetenskapligt perspektiv. Från teoretiska frågeställningar kring modernismen, vidare till tittarkulturen runt sensationsfilm för att slutligen landa i en magisteruppsats om möjligheterna för oetablerade filmare att hitta finansiering för att genomföra sina projekt.

Efter studietiden lyckades jag få in en fot i datorspelvärlden, en värld som delar många drag med filmvärlden. Dyra produktioner som grundar sig på individers drömmar och idéer ska genomföras utan att den finansiella framgången kan garanteras. Inom Nordiska datorspelprogrammet – Nordiska ministerrådets satsning på att utveckla nordiska spel – har jag arbetat med att bygga nätverk, hitta nya distributionsformer och stötta nordiska spelutvecklare, både finansiellt och med relevant kunskap.

Hösten 2010 kände jag att det var dags att pröva på något nytt, och började jobba på Media Evolution – en organisation med mål att stärka mediebranscherna i södra Sverige. Mitt arbete är att identifiera idéer och samarbeten som på längre sikt kan leda till affärs- eller utvecklingsmöjligheter. Att koppla ihop det offentliga, näringslivet och akademin är en av grundstenarna för att lyckas med detta.

Så här i backspegeln kan jag se att studierna i filmvetenskap framför allt har gett mig en gedigen vetenskaplig grund att stå på. Ett kritiskt tänkande och en förmåga att samla, sålla och analysera data kan räcka långt, oavsett ämnet det berör. I mitt dagliga arbete är den kunskap jag har om filmproduktion och filmskaparnas verklighet något som kan appliceras på många andra branscher. Att ta avstamp i en kulturyttring som ofta – speciellt i Sverige – befinner sig i en underdog position gör också att jag i mitt arbete med affärsutveckling och tillväxt kommer ihåg att allt det faktiskt startar hos enskilda individer med drömmar och visioner.

Som avslutning vill jag säga att studierna i filmvetenskap gav mig något enormt viktigt – goda vänner som ännu i dag är en viktig del av mitt liv. Från valpiga filmnördar har vi alla utvecklats i olika riktningar och lyckats förvalta det vi brinner för på ett eller annat sätt. Och när vi träffas i dag kan vi åter igen släppa fram de här valpiga filmnördarna som vi faktiskt ännu är."

Heidi Nilsson

Läs fler berättelser