lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Tidigare studenter: Filmvetenskap

Csaba Bene Perlenberg

"Filmvetenskapen har verkligen varit stommen i min praktiska yrkesutövning av film, både konstnärligt men även praktiskt. Då jag verkar som regissör, manusförfattare och producent, så är det viktigt att ha ett sammanhang att utgå ifrån. Att ha kännedom om de historiska rörelserna inom filmens värld utifrån såväl ett samhälleligt som estetiskt perspektiv kan vara nyckeln till ens egen framgång inom den här branschen. Allt för många är idag enbart inriktade på att göra 'häftiga' eller 'snygga' produktioner, utan att ha en aning om det som kom före dem. Jag är av den bestämda uppfattningen, att om man ska kunna skapa något alldeles eget som ska ha ett mervärde, om man ska kunna inleda nya trender eller nya infallsvinklar, så måste man ha något att ta avstamp ifrån, att bryta med. Det handlar inte om att kunna briljera med sina fackkunskaper inför andra människor vad gäller specifika årtal eller överdrivna hänvisningar mellan helt motsatta intressefält - det handlar om att visa respekt för den lilla parantesen av verkligheten som man verkar inom. Det finns få saker som signifierar respekt på ett så grundläggande vis som att spendera tid på att anförskaffa sig mer kunskap om det.

Filmvetenskapen är på många vis unik inom det akademiska fältet (jäv är ett underbart tillstånd att befinna sig i), eftersom filmen som konstart och ekonomisk företeelse är så bred i sitt omfång. Filmen är det mest allomfattande viset för att förstå vår omvärld på. Men en film är inte bara en film - det är så mycket mer än så. Det är viktigt för oss att förstå, och erkänna, att olika slags filmer görs utifrån olika slags möjligheter, utifrån olika slags bakomliggande anledningar, utifrån väldigt specifika målsättningar. Dessutom är våra filmer kodnycklar till vår kollektiva, psykosociala värdegrund och såväl historiska som nutida självbild. Alltifrån valet av färg på ett par framträdande skor via finansieringsmodeller och takten i ett visst musikinslag, säger faktiskt mer om oss som publik än de som bestämt att de här sakerna ska framträda på ett visst sätt. Samtidigt ger själva Filmvetenskapen stora möjligheter för eget val av ens inriktning vad gäller inlämningsuppgifterna och olika skrivuppgifter.

Läser man Filmvetenskap så lär man sig inte bara om filmens historia - man lär sig även att se en stor del av den västerländska kulturhistorien i en större kontext. Att man sedan får se en massa intressant eller mindre intressant film, samtidigt som man tvingas se en hel del film som man aldrig skulle ha gjort av egen maskin, är bara en av många förmåner man har som filmvetare. Bara det..."

Csaba Bene Perlenberg

Csaba Bene Perlenberg är idag verksam som regissör, manusförfattare och producent i Skåne. Han är en internationellt belönad filmskapare (bl.a. "New Nordic Voices Award" vid Nordic Panorama Film Festival 2007) som visat intresse för experimentering i kombination med människans beteende. Hans film "Väsenpumpen" (hepp film, 2007) med skådespelarna Anders Granström och Lars-Erik Berenett blev hans genombrott, men innan dess hade han gjort en TV-serie, ett tiotal kortfilmer och en dokumentärlångfilm. Han är under 2008 aktuell med kortfilmen "87" (hepp film och Anton Bene Film) och arbetar nu på sin debutlångfilm. Han har belönats med Sandrews Filmarstipendium, Region Skånes Kulturstipendium för filmare samt Landskrona kommuns Kulturstipendium. Tidigare studier innefattar New York Film Academy, PCFE Film School i Prag samt Manus för film och interaktiva medier vid Brobygrafiska Folkhögskolan.

Läs fler berättelser