lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Tidigare studenter berättar

Eva Åkesson

"Jag har läst filmvetenskap vid Lunds Universitet i olika omgångar och haft förmånen att få fördjupa mig i ett ämne som jag brinner för. Det har varit oerhört utvecklande och inspirerande för mig som person och för mitt arbetsliv. Kombinationen av föreläsningar, gruppövningar och filmtittande var kreativt och lustfyllt och staben av lärare kännetecknades av mycket hög kompetens, god pedagogik och ett personligt tilltal.

Mina studier i filmvetenskap har bl.a. lett till en anställning som kulturadministratör/filmsamordnare vid Lunds Kommun där mitt uppdrag är att arbeta med filmutveckling och samordning på filmområdet. Ett spännande och kreativt jobb!

Jag har också studerat religion, konstvetenskap, scenografi samt filmteknik, och skriver just nu min c-uppsats i filmvetenskap; Lunds kommuns kommande roll i det regionala filmklustret.

Jag är mycket nöjd med utbildningen och kan varmt rekommendera alla som har intresse för film och rörlig bild att läsa filmvetenskap vid Språk- och Litteraturcentrum i Lund."

Eva Åkesson

Läs fler berättelser