lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Tidigare studenter: Arabiska

Henrik Schildt Lundberg

"Ålder: 29 år

Bor: Teheran, Iran

Familj: Mor, far, två systrar

Yrke: Andre ambassadsekreterare vid svenska ambassaden i Iran

Utbildning: ämnen och ev. examen:

Mellanösternskunskap, inriktning arabiska och mellanösterkunskap, konsthistoria och idé och lärdomshistoria vid Lunds Universitet.

Statsvetenskap och persiska vid Uppsala Universitet.

Arabiska vid Damascus University, Syrien.

Italienska och strategiska studier vid Università di Bologna, Italien.

Försvarets Tolkskola, inriktning persiska, tadzjikiska och dari.


Vad gör du nu?

Nu arbetar jag som andre ambassadsekreterare vid svenska ambassaden i Teheran, Iran. Där ansvarar jag för inrikespolitisk rapportering, mänskliga rättigheter, EU-frågor och sverigefrämjande. Arbetet är mycket varierande och spännande, speciellt i dagsläget när vissa sanktioner har lättats och Iran börjar öppna sig för omvärlden.


Hade dina studier på programmet för mellanösternstudier någon betydelse för att du har fått det jobb som du har idag?

Absolut. Mina studier på programmet för mellanösternstudier gav mig en god förståelse för mellanösterns politiska landskap och det arabiska språket. Genom mitt utbyte i Italien som möjliggjordes genom Institutionen för semitiska språk kunde jag studera arabiska på annan plats än i Sverige, vilket också gav mig det italienska språket och livslånga minnen. Utan utbildningen vid Lunds universitet hade jag inte varit tillräckligt konkurrenskraftig för det arbete jag har idag.


Hur var utbildningen?

Utbildningen var varierande och rolig. Att ha lärare och professorer med oerhört god kännedom om det arabiska språket och mellanöstern historia gjorde undervisningen levande. Jag är frågvis som person och lärarna bjöd alltid in till diskussion. Vid större händelser i regionen diskuterades ofta dessa, vilket gav både en historisk överblick samtidigt som vi kunde hålla oss à jour med aktuella händelser.


På vilket sätt har du nytta av utbildningen i ditt yrke?

Att arbeta i Iran handlar mer än om bara själva landet, vi måste hela tiden ta hänsyn till regionala händelser och politiska förändringar. Genom utbildningen fick jag en förståelse för vilka faktorer i regionen som är särskilt tongivande. Genom att prata både arabiska och persiska går annars stängda dörrar att öppna; samtal med lokalbefolkningen och statsrepresentanter, som ofta har bräckliga kunskaper i engelska, gör också att arbetsresultatet blir mer nyanserat.


Varför valde du att läsa mellanösternkunskap och arabiska vid Lunds universitet?

Jag har alltid varit både politiskt och språkligt intresserad och programmet för mellanösternstudier vid Lunds universitet är nästan unikt i sitt slag som erbjuder studier i båda ämnena parallellt. Jag tittade också på lärarnas tidigare publikationer och jag blev imponerad av kompetensbredden som lärarkåren hade. Dessutom hade jag goda möjligheter att studera utomlands genom programmet, vilket var ett krav för mig. Mellanöstern är också en region som är ständigt aktuell; studierna går aldrig ur tiden.


Ditt bästa tips till någon som funderar på att läsa mellanösternkunskap och arabiska?

Om du har möjlighet att specialisera dig inom både mellanösternkunskap och arabiska ska du verkligen göra det. Då får du en bra språklig grund på; ett språk som i dagsläget är mer aktuellt än någonsin, oavsett om du vill arbeta i Sverige eller utomlands. Du får också en förståelse för en region som påverkar både Sverige och Europa mer än vad du först kanske tror.

"

Henrik Schildt Lundberg

Läs fler berättelser