lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Tidigare studenter: Arabiska

Henrik Carlborg

Henrik Carlborg tog en fil. kand. vid Lunds universitet med arabiska som huvudinriktning år 1998. Han tog en jur. kand. vid samma universitet året därpå efter utbytesstudier

i Australien. Henrik Carlberg har suttit ting vid Nyköpings tingsrätt och är nu departementssekreterare vid Regeringskansliet.

Han är vice ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och har såväl bloggat som publicerat debattartiklar om Palestinafrågan, förutom en rättsvetenskaplig artikel om EG-rätt.

HC anordnar också seminarier på arabiska och engelska om demokrati och mänskliga rättigheter.

Läs fler berättelser