lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Tidigare studenter: Arabiska

Eva Gustavsson

"Jag tog min examen i Lund hösten 2001. Under min studietid läste jag även under ett år i Kairo vid AUC (American University in Cairo). Jag kände att det var nödvändigt för mig att läsa ett år i Arabvärlden för att få grepp om språket och en djupare förståelse av kulturen. Detta är något jag skulle rekommendera alls som studerar arabiska. Jag återvände även senare på stipendium (Helge Axelsson-Johnsons) och fördjupade mig då i den egyptiska dialekten.

Direkt efter min examen fick jag chansen (betald av svenska programkontoret) att praktisera på ett biståndsprojekt i Kairo. Jag trivdes mycket bra och efter praktiken lyckades jag bli anställd och stannade närmare två år. Jag sökte mig därefter till Europiska Kommissionens Delegation i Kairo där jag tack vare mina kunskaper i arabiska fick anställning (Project Management Assistant) efter en kortare praktik.

Därefter fick jag en tjänst som upphandlingskonsult på ett EU finansierat biståndsprogram vid Hälsoministeriet i Kairo. Arbetsspråket var arabiska och engelska. Sammanfattningsvis kan jag säga att jag aldrig kunnat arbeta med bistånd utan min examen i arabiska. Det har gett mig en väldig konkurrensmässig fördel eftersom jag vanligtvis varit den enda europeen som behärskat arabiska i dessa sammanhang."

Eva Gustavsson

Läs fler berättelser