lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Studievägledare


Peter Henning

Barnlitteratur, Filmvetenskap, Författarskolan, Litteraturvetenskap, Teaterns teori och praktik

peter.henninglitt.luse
046–222 84 74


Susan Hydén

Europastudier, Jiddisch, Ryska, Tyska, Öst- och centraleuropakunskap

susan.hydensol.luse
046–222 77 66


Peter Marthinsson

Allmän språkvetenskap, Fonetik, Japanska, Kinesiska, Kognitiv semiotik

peter.marthinssonsol.luse
Tjänstledig


Frida Mebius Önnerfors

Allmän språkvetenskap, Fonetik, Japanska, Kinesiska, Kognitiv semiotik, Svenska som främmande språk, Masterprogram i översättning

frida.mebius_onnerforssol.luse
046–222 34 48


Rakel Nihlén

Arabiska, Grekiska (antik och bysantinsk), Grekiska (nygrekiska), Hebreiska, Italienska, Latin, Mellanösternstudier, Rumänska

rakel.nihlenmellost.luse
046–222 97 47


Helena Nilsson

Masterprogram i film- och mediehistoria, Masterprogram i litteratur - kultur - medier

helena.nilssonlitt.luse
046–222 93 80


Therése Otto Koglin

Europastudier, Jiddisch, Ryska, Tyska, Öst- och centraleuropakunskap

therese.otto_koglinsol.luse
Tjänstledig


Åsa Wikström

Danska, Isländska, Svenska, Svenska som andraspråk, Masterprogram i språk och språkvetenskap

asa.wikstromsol.luse
046–222 86 99