lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Studievägledare


Peter Henning

Barnlitteratur, Filmvetenskap, Författarskolan, Litteraturvetenskap, Teaterns teori och praktik

peter.henninglitt.luse
046–222 84 74


Susan Hydén

Europastudier, Jiddisch, Ryska, Tyska, Öst- och centraleuropakunskap

susan.hydensol.luse
046–222 77 66


Peter Marthinsson

Allmän språkvetenskap, Fonetik, Japanska, Kinesiska, Kognitiv semiotik, Spanska, Masterprogram i översättning

peter.marthinssonsol.luse
046–222 34 48


Rakel Nihlén

Arabiska, Grekiska (antik och bysantinsk), Grekiska (nygrekiska), Hebreiska, Italienska, Latin, Mellanösternstudier, Rumänska

rakel.nihlenmellost.luse
046–222 97 47


Helena Nilsson

Masterprogram i film- och mediehistoria, Masterprogram i litteratur - kultur - medier

helena.nilssonlitt.luse
046–222 93 80


Ingrid Nilsson

Filmvetenskap, Författarskolan, Teaterns teori och praktik

ingrid.nilssonsol.luse
046–222 84 65


Therése Otto Koglin

Europastudier, Jiddisch, Ryska, Tyska, Öst- och centraleuropakunskap

therese.otto_koglinsol.luse
Tjänstledig


Åsa Wikström

Danska, Isländska, Svenska, Svenska som andraspråk, Svenska som främmande språk, Masterprogram i språk och språkvetenskap

asa.wikstromsol.luse
046–222 86 99