lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Studievägledare


Peter Marthinsson

Peter Marthinsson

Allmän språkvetenskap, Fonetik, Japanska, Kinesiska, Kognitiv semiotik, Spanska, Masterprogram i översättning

peter.marthinssonsol.luse
046–222 34 48


Rakel Nihlén

Arabiska, Grekiska (antik och bysantisk), Grekiska (nygrekiska), Hebreiska, Italienska, Latin, Mellanösternkunskap, Rumänska

rakel.nihlenmellost.luse
046–222 97 47


Helena Nilsson

Helena Nilsson

Masterprogram i film- och mediehistoria, Masterprogram i litteratur - kultur - medier

helena.nilssonlitt.luse
046–222 93 80


Ingrid Nilsson

Ingrid Nilsson

Barnlitteratur, Filmvetenskap, Författarskolan, Litteraturvetenskap, Teaterns teori och praktik

ingrid.nilssonsol.luse
046–222 84 65


Therése Otto Koglin

Therése Otto Koglin

Europastudier, Jiddisch, Ryska, Tyska, Öst- och centraleuropakunskap

therese.otto_koglinsol.luse
046–222 77 66


Åsa Wikström

Åsa Wikström

Danska, Isländska, Svenska, Svenska som andraspråk, Svenska som främmande språk, Masterprogram i språk och språkvetenskap

asa.wikstromsol.luse
046–222 86 99