lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

FFU-ansvariga

Lena Ambjörn, Arabiska

Lars Gustaf Andersson, Filmvetenskap

Karin Blomqvist, Grekiska (antik och bysantinsk)

Coralia Ditvall, Rumänska

Cian Duffy, Engelska

Verner Egerland, Italienska

Jonas Granfeldt, Franska

Carlos Henderson, Spanska

Marit Julien, Danska, Isländska, Svenska, Svenska som andraspråk, Svenska som främmande språk

Carita Paradis, Engelska

Mikael Roll, Allmän språkvetenskap

Vassilios Sabatakakis, Grekiska (nygrekiska)

Michael Schoenhals, Kinesiska

Jan Schwarz, Jiddisch

Rikard Schönström, Litteraturvetenskap

Göran Sonesson, Kognitiv semiotik

Barbara Törnquist-Plewa, Europastudier, Öst- och centraleuropakunskap

Borhan Yassin, Mellanösternstudier