lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Administratörer

Utbildningsadministratörer


Gunilla Ek Werner

Gunilla Ek Werner

Allmän språkvetenskap, Danska, Fonetik, Isländska, Kognitiv semiotik, Svenska, Svenska som andraspråk, Svenska som främmande språk

gunilla.ek_wernersol.luse
046–222 87 10


Robert Ekdahl

Robert Ekdahl

Barnlitteratur, Litteraturvetenskap

robert.ekdahlsol.luse
046–222 78 47


Magnus Göransson

Magnus Göransson

Danska, Isländska, Svenska, Svenska som andraspråk, Svenska som främmande språk

magnus.goranssonsol.luse
046–222 87 11


Cecilia Johansson

Cecilia Johansson

Franska, Grekiska (antik och bysantinsk), Grekiska (nygrekiska), Italienska, Latin, Rumänska, Spanska

cecilia.johanssonsol.luse
046–222 88 05


Liliete Martins

Liliete Martins

Arabiska, Hebreiska, Jiddisch, Mellanösternstudier, Ryska, Öst- och centraleuropakunskap

liliete.martinssol.luse
046–222 84 50


Ellinor Simiand Foung

Ellinor Simiand Foung

Filmvetenskap, Författarskolan, Teaterns teori och praktik

ellinor.simiand_foungsol.luse
046–222 84 60


Marcus Tegler

Marcus Tegler

Japanska, Kinesiska, Tyska

marcus.teglersol.luse
046–222 94 83Ekonomer


Kim Andersen

Kim Andersen

Allmän språkvetenskap, Danska, Fonetik, Isländska, Svenska, Svenska som andraspråk, Svenska som främmande språk

kim.andersensol.luse
046–222 04 38


Louise Berglund

Louise Berglund

Arabiska, Hebreiska, Mellanösternstudier

louise.berglundsol.luse
046–222 78 52


Ingalill Björk

Ingalill Björk

Barnlitteratur, Filmvetenskap, Författarskolan, Japanska, Kinesiska, Litteraturvetenskap, Teaterns teori och praktik

ingalill.bjorksol.luse
046–222 97 91


Malin Stråby

Malin Stråby

Franska, Grekiska (antik och bysantinsk), Grekiska (nygrekiska), Italienska, Latin, Rumänska, Spanska

malin.strabysol.luse
046–222 75 55


Magnus Svensson

Magnus Svensson

Engelska, Europastudier, Jiddisch, Kognitiv semiotik, Ryska, Tyska, Öst- och centraleuropakunskap

magnus.svenssonsol.luse
046–222 33 43