lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Administratörer

Utbildningsadministratörer


Gunilla Ek Werner

Allmän språkvetenskap, Danska, Fonetik, Isländska, Kognitiv semiotik, Svenska, Svenska som andraspråk, Svenska som främmande språk

gunilla.ek_wernersol.luse
046–222 87 10


Robert Ekdahl

Barnlitteratur, Filmvetenskap, Författarskolan, Litteraturvetenskap, Teaterns teori och praktik

robert.ekdahlsol.luse
046–222 84 60


Magnus Göransson

Danska, Isländska, Svenska, Svenska som andraspråk, Svenska som främmande språk

magnus.goranssonsol.luse
046–222 87 11


Liliete Martins

Arabiska, Hebreiska, Jiddisch, Mellanösternstudier, Ryska, Öst- och centraleuropakunskap

liliete.martinssol.luse
046–222 84 50


Marcus Tegler

Engelska, Japanska, Kinesiska, Tyska

marcus.teglersol.luse
046–222 75 50


Emelie Eleonora Wiman-Lindqvist

Grekiska (antik och bysantinsk), Grekiska (nygrekiska), Latin, Spanska

emelie_eleonora.wiman-lindqvistlitt.luse
046–222 87 06Ekonomer


Kim Andersen

Allmän språkvetenskap, Danska, Fonetik, Isländska, Svenska, Svenska som andraspråk, Svenska som främmande språk

kim.andersensol.luse
046–222 04 38


Louise Berglund

Arabiska, Europastudier, Hebreiska, Japanska, Jiddisch, Kinesiska, Mellanösternstudier, Ryska, Öst- och centraleuropakunskap

louise.berglundsol.luse
046–222 80 43


Ingalill Björk

Arabiska, Barnlitteratur, Europastudier, Filmvetenskap, Författarskolan, Hebreiska, Japanska, Jiddisch, Kinesiska, Litteraturvetenskap, Mellanösternstudier, Ryska, Teaterns teori och praktik, Öst- och centraleuropakunskap

ingalill.bjorksol.luse
046–222 97 91


Malin Stråby

Franska, Grekiska (antik och bysantinsk), Grekiska (nygrekiska), Italienska, Latin, Rumänska, Spanska

malin.strabysol.luse
046–222 75 55


Magnus Svensson

Arabiska, Engelska, Europastudier, Hebreiska, Japanska, Jiddisch, Kinesiska, Kognitiv semiotik, Mellanösternstudier, Ryska, Tyska, Öst- och centraleuropakunskap

magnus.svenssonsol.luse
046–222 33 43