lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Administration

Idir Alouache, vaktmästare

Kim Andersen, ekonom

046–222 04 38

Katherine Anderson Ahlstedt, utbildningsadministratör

Tjänstledig

Malgorzata Andréasson, forskningsadministratör

046–222 32 09

Louise Berglund, ekonom

046–222 80 43

Ingalill Björk, ekonom

046–222 97 91

Gunilla Ek Werner, utbildningsadministratör

046–222 87 10

Robert Ekdahl, receptionist, utbildningsadministratör

0–222 84 60
046–222 32 10

Frédérique Granath, studievägledare

Magnus Göransson, utbildningsadministratör

046–222 87 11

Peter Henning, studievägledare

Martina Holmgren, receptionist

046–222 32 10

Susan Hydén, studievägledare, utbildningsadministratör

046–222 77 66

Cecilia Johansson, utbildningsadministratör

046–222 88 05

Peter Marthinsson, studievägledare

046–222 34 48

Liliete Martins, utbildningsadministratör

046–222 84 50

Frida Mebius Önnerfors, utbildningsadministratör

046–222 75 50

Rakel Nihlén, studievägledare

046–222 97 47

Helena Nilsson, studievägledare, utbildningskoordinator

046–222 93 80

Ingrid Nilsson, studievägledare

046–222 84 65

Louise Nilsson, personaladministratör

046–222 41 89

Pia Nivala, administrativ chef

046–222 47 05

Adam Nylander, husintendent

Therése Otto Koglin, studievägledare, utbildningsadministratör

Tjänstledig

Adele Persson, ekonom

Jesper Sjölander, serviceadministratör

Annah Smedberg Eivers, receptionist

Malin Stråby, ekonom

046–222 75 55

Magnus Svensson, ekonom

046–222 33 43

Marcus Tegler, utbildningsadministratör

046–222 94 83

Åsa Wikström, studievägledare

046–222 86 99