lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Studierektorer


Lena Larsson

Lena Larsson

Danska, Isländska, Svenska, Svenska som andraspråk, Svenska som främmande språk

lena.larssonnordlund.luse


Johanna Lindbladh

Johanna Lindbladh

Europastudier, Jiddisch, Ryska, Öst- och centraleuropakunskap

johanna.lindbladhslav.luse


Anders Marklund

Anders Marklund

Filmvetenskap, Författarskolan, Teaterns teori och praktik

anders.marklundlitt.luse


Mikael Nystrand

Mikael Nystrand

Arabiska, Hebreiska, Mellanösternstudier, Tyska

mikael.nystrandtyska.luse


Marianna Smaragdi

Marianna Smaragdi

Grekiska (antik och bysantinsk), Grekiska (nygrekiska), Latin, Spanska

marianna.smaragdiklass.luse


Mechtild Tronnier

Mechtild Tronnier

Allmän språkvetenskap, Fonetik, Kognitiv semiotik

mechtild.tronnierling.luse