lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Sektionsföreståndare


Katarina Lundin

Katarina Lundin

Allmän språkvetenskap, Danska, Fonetik, Isländska, Kognitiv semiotik, Svenska, Svenska som andraspråk, Svenska som främmande språk

katarina.lundinnordlund.luse


Maria Persson

Maria Persson

Arabiska, Europastudier, Hebreiska, Japanska, Jiddisch, Kinesiska, Mellanösternstudier, Ryska, Öst- och centraleuropakunskap

maria.perssonmellost.luse
046–222 84 52


Vassilios Sabatakakis

Vassilios Sabatakakis

Franska, Grekiska (antik och bysantinsk), Grekiska (nygrekiska), Italienska, Latin, Rumänska, Spanska

vassilios.sabatakakisklass.luse


Cristine Sarrimo

Cristine Sarrimo

Barnlitteratur, Filmvetenskap, Författarskolan, Litteraturvetenskap, Teaterns teori och praktik

cristine.sarrimolitt.luse