lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Anslag till SOL-forskare

2018-04-10

Vasiliki Simaki (PI) and Carita Paradis have been granted 4 million SEK from the Kamprad Family Foundation for a project on Language as a tool for understanding consumer attitudes and improving the social impact of sustainable products in collaboration with Annette Cerne and Peter Svensson at the School of Economics at Lund University. 

Vi gratulerar!

Sol-ledningen

Senaste nyheterna

Commemorating the 200th Anniversary of Mary Shelley’s Frankenstein
2018-08-27
English Studies at SOL is participating in an international celebration of the 200th anniversary of ...

Ny docent på SOL
2018-08-24
Humanistiska och telogiska fakulteterna har beslutat anta Tomas Sniegon som oavlönad docent i ...

De Gruyter Best Junior Paper Award till SOL-doktorand
2018-08-13
In stiff competition with over 50 nominees, Nele Põldvere was the runner-up for the De Gruyter Best ...

Ny docent på SOL
2018-06-19
Humanistiska och telogiska fakulteterna har beslutat anta Eva Klingvall som oavlönad docent i ...

Kurslitteraturprisets hederspris till SOL-medarbetare
2018-06-14
Gunlög Josefsson och Katarina Lundin har fått kurslitteraturprisets hederspris för sin bok Nycklar ...

Fler nyheter