lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskningsmånad till fyra SOL-forskare

2018-03-05

Christian Claesson, Eleonora Narvselius, Tomas Sniegon och Erik Zillén har fått forskningsstöd av HT-fakulteterna. De får var sin månads arbetstid för att under hösten 2018 skriva forskningsansökningar eller forskningsprogram.

SOL-ledningen gratulerar alla fyra!

Senaste nyheterna

Commemorating the 200th Anniversary of Mary Shelley’s Frankenstein
2018-08-27
English Studies at SOL is participating in an international celebration of the 200th anniversary of ...

Ny docent på SOL
2018-08-24
Humanistiska och telogiska fakulteterna har beslutat anta Tomas Sniegon som oavlönad docent i ...

De Gruyter Best Junior Paper Award till SOL-doktorand
2018-08-13
In stiff competition with over 50 nominees, Nele Põldvere was the runner-up for the De Gruyter Best ...

Ny docent på SOL
2018-06-19
Humanistiska och telogiska fakulteterna har beslutat anta Eva Klingvall som oavlönad docent i ...

Kurslitteraturprisets hederspris till SOL-medarbetare
2018-06-14
Gunlög Josefsson och Katarina Lundin har fått kurslitteraturprisets hederspris för sin bok Nycklar ...

Fler nyheter