lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskningsmånad till fyra SOL-forskare

2018-03-05

Christian Claesson, Eleonora Narvselius, Tomas Sniegon och Erik Zillén har fått forskningsstöd av HT-fakulteterna. De får var sin månads arbetstid för att under hösten 2018 skriva forskningsansökningar eller forskningsprogram.

SOL-ledningen gratulerar alla fyra!

Senaste nyheterna

Kurslitteraturprisets hederspris till SOL-medarbetare
2018-06-14
Gunlög Josefsson och Katarina Lundin har fått kurslitteraturprisets hederspris för sin bok Nycklar ...

Världsledande forskare föreläser om Bergman
2018-06-07
Flera ledande forskare inom bland annat filmvetenskap kommer till Lund 14-16 juni för att föreläsa ...

Två nya docenter på SOL
2018-05-31
Humanistiska och telogiska fakulteterna har beslutat anta Shinichiro Ishihara som oavlönad docent ...

Pris till SOL-forskare
2018-04-26
Lena Ekberg tilldelas Erik Wellanders pris 2018. Hon får det för forskning om ords ...

Två gästprofessorer
2018-04-25
Marie Källkvist och Francis Hult från ämnet engelska i Lund har blivit utnämnda till ...

Fler nyheter