lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Stort anslag till SOL-forskare

2017-12-20

Marianne Gullberg, lingvistik, har fått förlängning på sitt Wallenberg Scholar-anslag för arbetet med projektet Embodied bilingualism med ytterligare fem år.

 

Vi gratulerar!

 

SOL-ledningen

Senaste nyheterna

SOL-student har fått Lunds kulturstipendium
2018-01-09
Ellen Hallström har fått Lunds kulturstipendium. Varje år delar kultur- och fritidsnämnden ut 50 ...

Stort anslag till SOL-forskare
2017-12-20
Marianne Gullberg, lingvistik, har fått förlängning på sitt Wallenberg Scholar-anslag för ...

Anslag till SOL-forskare
2017-12-18
Gerd Carling, lingvistik, har tilldelats ett fyrårigt forskningsanslag från Marcus och Amalia ...

Ny docent på SOL
2017-12-15
Humanistiska och telogiska fakulteterna har beslutat anta Malin Ågren som oavlönad docent i fransk ...

Två bidrag till internationell postdok till SOL-forskare
2017-11-30
Vi är oerhört glada över att meddela att två forskare från SOL har beviljats internationell postdok ...

Fler nyheter