lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Orienteringsbild

Tentamensingång

Språk- och litteraturcentrums dörrar är låsta under lördagar och söndagar. Om du tenterar då är enbart en entrédörr öppen i samma byggnad.

För H används Entré H, se kartan nedan