lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Byggnaderna

SOL-husen

Språk- och litteraturcentrum består av flera olika byggnader som är sammanbyggda med varandra och som alla innehåller undervisningslokaler. Som ny student är det inte alltid lätt att hitta rätt och du är givetvis välkommen att fråga och be om hjälp. En liten vägledning får du nedan – ta dessutom gärna hjälp av översiktskartan via länken nedan.

Absalon (A)

Här finns HTS, Arbetslivsforum och internationellt ansvarig för HT-området, samtliga på bottenvåningen. I källarplan finns grupprum som bokas i receptionen i foajén samt Tysta rummet, dit du som behöver en stunds lugn och ro kan dra dig tillbaka.

Biblioteket (B)

Här finns datorsalar (våning 2 och 3) och Humanistlaboratoriet (källarplan) samt tysta läsesalar, våning 3 och våning 4.

Humanisthuset (H)

Här sitter de flesta av SOL:s studievägledare och här finns Hörsalen (bottenvåningen).

Lingvisthuset (L)

Här finns flera undervisningssalar och tjänsterum.

 

Översiktskarta över SOL-husen (PDF)

Utrymning

Se till att du vet var närmaste brandsläckare finns och vilka utrymningsvägarna är. Det finns alltid två alternativa vägar ut. Studera utrymningsplanerna som finns i samtliga korridorer. Återsamlingsplats vid utrymning är UB-parken.

Mer om husen