lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Studentinformation

Allmänt

Generell information om studier vid Språk- och litteraturcentrum finns på den gemensamma webbplatsen. Här finns också en FAQ med frågor och svar inför terminsstarten.

Reception

De allra flesta ärenden får du hjälp med i Språk- och litteraturcentrums reception.

Expedition

Du vänder dig till ämnets kursexpeditionen för svenska som främmande språk med frågor som rör dina kurser.

Studievägledning

Svenska som främmande språk har en egen studievägledare.

Studierektor