lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Truth and Post-Truth med Simon Blackburn 29 maj - 1 juni

2018-01-29

Truth and Post-Truth är titeln på årets Pufendorfföreläsningar med Simon Blackburn, professor i filosofi vid Cambridge och University of North Carolina at Chapel Hill.

Simon Blackburn kommer att ge en serie föreläsningar 29 maj - 1 juni kl. 15-17 i sal LUX B152. Föreläsningarna är öppna för alla som är intresserade av filosofi.

Här kan du läsa mer om Simon Blackburn.