lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskning om hur datorer och mobiltelefoner formar mänskligt minne

2017-08-03

Erik J. Olsson och Ylva von Gerber deltar hösten 2017 i en tvärvetenskaplig forskningsgrupp vid Pufendorf-institutet. Temat är 'Human Memory in the Digital Age'.

Fokus är på hur digitala hjälpmedel som datorer och mobiltelefoner formar det mänskliga minnet i såväl individuellt som kollektivt hänseende. Den interdisciplinära gruppen, en så kallad Advanced Study Group, leds av professor Barbara Törnquist-Plewa.

Mer information om verksamheten vid Pufendorfinstitutet kan du hitta här.