lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Ryska: Kandidatkurs

RYSK03

Kurskod: RYSK03
Engelsk titel: Russian: Level 4 - B. A. Course
Högskolepoäng: 30

Kurstillfälle: vårterminen 2018
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2018-01-15 – 2018-06-03
Behörighet: Grundläggande samt RYSA20 eller motsvarande
Anmälningskod: LU-76351

Introduktionsmöte: 2018-01-24 kl. 10.15 – 11.00: SOL:A333

Lärare: Anastasia Karlsson, Johanna Lindbladh, Kikki Nillasdotter

Beskrivning

Under kursen ges du en mer avancerad språkfärdighetsträning än föregående kurs. Metod- och teorikursen ger dig de nödvändiga verktygen för att kunna genomföra examensarbetet: ett självständigt arbete över ett i samråd med handledaren valt ämne med litteratur- eller kulturvetenskaplig inriktning. Arbetet redovisas i en uppsats med ca 25-35 sidors omfång, som ventileras i gruppen med på förhand utsedd opponent.

Kursen består av följande delkurser:

  1. Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 7,5 högskolepoäng,
  2. Specialiseringskurs, 7,5 högskolepoäng (litteratur- eller kulturvetenskaplig inriktning),
  3. Examensarbete, 15 högskolepoäng.
Delkurser
  1. Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp
  2. Specialiseringskurs, 7,5 hp
  3. Examensarbete, 15 hp

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.