lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kursöversikt

I ryska anordnas
  • två nybörjarkurser för studerande utan gymnasieryska
  • allmänna kurser som syftar till aktiv språkfärdighet och kunskap om ryska språkets struktur
  • fackspråklig kurs som ger förmåga att läsa rysk facktext inom ett visst område
  • kurser i rysk litteraturhistoria utan krav på kunskaper i ryska språket

Inom ämnet Öst- och Centraleuropakunskap ges dessutom kurserna Rysk kulturhistoria och Politik och samhällsliv i de postsovjetiska staterna. Inte heller här finns några krav på kunskaper i ryska. Ryska kan ingå som huvudämne i kandidat- och magisterexamen.