lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Ximena Narea

Doktorand
Kognitiv semiotik
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post ximena.nareasemiotik.luse

Telefon 046–222 83 78

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20