lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Victoria Johansson

Jag är Fil. Dr i allmän språkvetenskap, och forskar om kognitiva aspekter på skrivande och skrivutveckling, särskilt processen bakom att skriva en text – vad är lätt eller svårt för skribenter att producera, och varför? Genom åren har jag varit involverad i ett flertal projekt som har undersökt dessa frågor. Vi arbetar ofta med tangentbordsloggning och har utvecklat programmet ScriptLog för detta. Ibland har vi även kombinerat detta med ögonrörelsemätning.

Från 2012 är jag projektledare för "Expertskrivande – gudomlig inspiration eller hårt arbete". Här undersöks hur expertskrivare (författare och journalister) planerar och redigerar sin text. 2013 påbörjades projektet "Öka skrivlusten! Tangentbordsloggning och kamratobservation – nya verktyg för textskapande hos barn", ett samarbete med logopeder. Detta projekt försöker hitta metoder för att förbättra mellanstadiebarns skrivande.

Jag arbetar sedan 2014 också som lektor i svenska vid Högskolan Kristianstad.


Forskning

Undervisning

Innehållsansvarig: Victoria Johansson
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-06-17

Victoria Johansson

Kontaktinformation

Victoria Johansson
Forskare
Lingvistik
Språk- och litteraturcentrum

E-post

Telefon 046–222 84 36

Fax 046–222 32 11

Rum SOL H505a

Besöksadress
Helgonabacken 12

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Hämtställe 20

Länkar