lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är Fil. Dr i allmän språkvetenskap, och forskar om kognitiva aspekter på skrivande och skrivutveckling, särskilt processen bakom att skriva en text – vad är lätt eller svårt för skribenter att producera, och varför? Genom åren har jag varit involverad i ett flertal projekt som har undersökt dessa frågor. Vi arbetar ofta med tangentbordsloggning och har utvecklat programmet ScriptLog för detta. Ibland har vi även kombinerat detta med ögonrörelsemätning.

Från 2012 är jag projektledare för "Expertskrivande – gudomlig inspiration eller hårt arbete". Här undersöks hur expertskrivare (författare och journalister) planerar och redigerar sin text. 2013 påbörjades projektet "Öka skrivlusten! Tangentbordsloggning och kamratobservation – nya verktyg för textskapande hos barn", ett samarbete med logopeder. Detta projekt försöker hitta metoder för att förbättra mellanstadiebarns skrivande.

Jag arbetar sedan 2014 också som lektor i svenska vid Högskolan Kristianstad.

Forskning

Forskargrupper

  • Språkinlärning Vi är intresserade av olika aspekter av språkinlärning, L1, L2, L3, tvåspråkighet, språkförlust, språkstörningar, didaktik, metodfrågor och ...

Pågående projekt

Avslutade projekt

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (7 st)
Bokkapitel (16 st)
Konferensbidrag (41 st)
Working papers (3 st)

Undervisning

Victoria Johansson

Forskare
Allmän språkvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post victoria.johanssonling.luse

Telefon 046–222 84 36

Rum SOL:H505a

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00, Lund

Internpost hämtställe 20

Länkar