lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Victoria Johansson

Jag är Fil. Dr i allmän språkvetenskap, och forskar om kognitiva aspekter på skrivande och skrivutveckling, särskilt processen bakom att skriva en text – vad är lätt eller svårt för skribenter att producera, och varför? Genom åren har jag varit involverad i ett flertal projekt som har undersökt dessa frågor.

Sedan 2010 pågår projektet "Att titta på vad skriver". Här används ögonrörelsemätning för att undersöka hur en skribent ser på sin egen text under skrivandet. Jag är knuten till Linnéprojektet Thinking in Time. Från 2012 är jag projektledare för "Expertskrivande – gudomlig inspiration eller hårt arbete". Här undersöks hur expertskrivare (författare och journalister) planerar och redigerar sin text. Under 2013 påbörjas projektet "Öka skrivlusten! Tangentbordsloggning och kamratobservation – nya verktyg för textskapande hos barn", ett samarbete med Medicinsk fakultet.

Jag arbetar även som it-pedagog i Humanistlabbet, där jag undevisar och handleder studenter och forskare.


Forskning

Innehållsansvarig: Victoria Johansson
Sidinnehåll uppdaterat: 2012-12-11

Victoria Johansson

Kontaktinformation

Victoria Johansson
Forskare, IT-pedagog
Lingvistik
Språk- och litteraturcentrum

E-post

Telefon 046–222 84 36

Fax 046–222 32 11

Rum SOL H505a

Besöksadress
Helgonabacken 12

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Hämtställe 20

Länk