lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är filosofie doktor och anknuten forskare i allmän språkvetenskap. Jag har en serie av forsknings intressen inom andra språk inlärning, språkdidaktik, språkpolitik i förhållande till språkinlärning och undervisning, språk i relation till kultur, corpora inom språkutbildning och inlärning vid internationalisering av högre utbildning.

Forskning

Forskargrupper

Om forskningen

Mitt forskningsprojekt fokuserar på utbildning och inlärning av ett andra språk inom skolmiljö, det är jämförande studie av Engelska utbildning i Sverige och Vietnam.

Publikationer

Böcker (1 st)
Bokkapitel (3 st)
Konferensbidrag (7 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Anknuten forskare/ Affiliated researcher

Vi Thanh Son

Forskare
Allmän språkvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post vi_thanh.sonling.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20