lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är Doktorand inom Lingvistik. Har sedan tidigare en kandidatexamen i engelska och engelska pedagogik från Canthos Universitet (Vietnam). Efter att ha arbetat som internationell relation officer och engelskalärare vid Canthos Universitet (Vietnam, fick jag en Master i Språk och Kultur (Language and Culture) från Linköping Universitet (Sverige). Har också en Master i Forskning och Utveckling inom Högre Utbildning (Higher Education Research and Development) från Kassel Universitet (Tyskland). Från denna bakgrund har jag en serie av forsknings intressen inom andra språk inlärning, språkdidaktik, språkpolitik i förhållande till språkinlärning och undervisning, språk i relation till kultur, corpora inom språkutbildning och inlärning vid internationalisering av högre utbildning.

Forskning

Forskargrupper

Om forskningen

Mitt forskningsprojekt fokuserar på utbildning och inlärning av ett andra språk inom skolmiljö, det är jämförande studie av Engelska utbildning i Sverige och Vietnam.

Publikationer

Böcker (1 st)
Bokkapitel (3 st)
Konferensbidrag (7 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Vi Thanh Son

Doktorand
Allmän språkvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post vi_thanh.sonling.luse

Telefon 046–222 99 00

Rum SOL:H520a

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20