lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (1 st)
Bokkapitel (2 st)
Konferensbidrag (1 st)
Rapporter (1 st)
Tidningsartiklar (1 st)

Susanna Karlsson

Forskare
Svenska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post susanna.karlssonnordlund.luse

Rum SOL:L306

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20