lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (1 st)
Bokkapitel (2 st)
Konferensbidrag (1 st)
Rapporter (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Tidigare medarbetare vid Språk- och litteraturcentrum.

kan inte längre nås via institutionen/enheten.