lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Shuangyi Li

Postdoc
Franska
Språk- och litteraturcentrum

Forskarassistent
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post shuangyi.lirom.luse

Telefon 046–222 88 06

Mobil 070–276 68 53

Rum L507b

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20