lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Shinichiro Ishihara

Universitetslektor, FFU-ansvarig
Japanska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post shinichiro.ishiharaostas.luse

Telefon 046–222 97 18

Rum SOL:H416b

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länk