lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag forskar i semiotik med inriktning mot studiet av semiotisk utveckling och barnets förståelse av bild. Jag undrar hur våra barn blir en av oss andra teckenanvändare. Kommunikation är en av våra viktigaste förmågor men jag tror inte att vi behöver lära barn att kommunicera. Vi kan hämta upp kommunikation i omgivningen när vi föds. Däremot tar det tid att lära sig använda särskilda teckenbetydelser så som språk eller bilder så att man förstår och använder dessa resurser på ungefär samma sätt som andra gör. Att bli kompetent teckenanvändare ger individen nya möjligheter att förstå och utveckla betydelser tillsammans med andra.
Jag har en bakgrund inom bildkonst och från konstvetenskap och undervisar i visuell retorik. Bild används flitigt i vår vardag men har också högt specialiserade användningsområden inom pedagogik, vetenskap och konst. Bildförståelse uppvisar samverkan av betydelser som gör dem både lätta och svåra att förstå och som lägger grunden till en visuell retorik.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (6 st)
Bokkapitel (3 st)
Konferensbidrag (15 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Sara Lenninger

Tidigare medarbetare vid Språk- och litteraturcentrum.

Sara Lenninger kan inte längre nås via institutionen/enheten.