lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Santiago Esparza Celorrio, fil.dr. Magisterexamen i spansk språk- och litteraturvetenskap (licenciatura) från Universidad de La Rioja (Spanien) och Doktorsexamen i litteratur från Universidad de Alcalá.
I min doktorsavhandling analyserade jag familjära aspekter i Mexikansk-Amerikansk litteratur. Jag har arbetat som spansklärare på Universidad de Alcalá och på Kansai Gaidai University (Japan). I Sverige har jag undervisat i spansk grammatik, språkfärdighet och litteraturanalys vid Högskolan Dalarna och Uppsala Universitet som en del av Lärarlyftet.
Jag har forskat om användning av musik i klassrummet, språklig felanalys i muntliga och skriftliga sammanhang samt strategier för ökad användning av spanska i klassrummet. Jag har varit med i gruppen som skapade undervisningsmaterialet Encuentros, det första material för undervisning av spanska för invandrare som används vid ett spanskt universitet.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Santiago Esparza Celorrio

Tidigare medarbetare vid Språk- och litteraturcentrum.

Santiago Esparza Celorrio kan inte längre nås via institutionen/enheten.