lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Santiago Esparza Celorrio, fil.dr. Magisterexamen i spansk språk- och litteraturvetenskap (licenciatura) från Universidad de La Rioja (Spanien) och Doktorsexamen i litteratur från Universidad de Alcalá.
I min doktorsavhandling analyserade jag familjära aspekter i Mexikansk-Amerikansk litteratur. Jag har arbetat som spansklärare på Universidad de Alcalá och på Kansai Gaidai University (Japan). I Sverige har jag undervisat i spansk grammatik, språkfärdighet och litteraturanalys vid Högskolan Dalarna och Uppsala Universitet som en del av Lärarlyftet.
Jag har forskat om användning av musik i klassrummet, språklig felanalys i muntliga och skriftliga sammanhang samt strategier för ökad användning av spanska i klassrummet. Jag har varit med i gruppen som skapade undervisningsmaterialet Encuentros, det första material för undervisning av spanska för invandrare som används vid ett spanskt universitet.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Santiago Esparza Celorrio

Universitetslektor
Spanska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post santiago.esparza_celorriorom.luse

Rum SOL601

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Besökstider

enligt överenskommelse