lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Santiago Esparza Celorrio, fil.dr. Magisterexamen i spansk språk- och litteraturvetenskap (licenciatura) från Universidad de La Rioja (Spanien) och Doktorsexamen i litteratur från Universidad de Alcalá.
I min doktorsavhandling analyserade jag familjära aspekter i Mexikansk-Amerikansk litteratur. Jag har arbetat som spansklärare på Universidad de Alcalá och på Kansai Gaidai University (Japan). I Sverige har jag undervisat i spansk grammatik, språkfärdighet och litteraturanalys vid Högskolan Dalarna och Uppsala Universitet som en del av Lärarlyftet.
Jag har forskat om användning av musik i klassrummet, språklig felanalys i muntliga och skriftliga sammanhang samt strategier för ökad användning av spanska i klassrummet. Jag har varit med i gruppen som skapade undervisningsmaterialet Encuentros, det första material för undervisning av spanska för invandrare som används vid ett spanskt universitet.

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Artiklar (4 st)
Bokkapitel (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Undervisning hösten 2018

Santiago Esparza

Universitetsadjunkt
Spanska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post santiago.esparzarom.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20