lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Sanna Skärlund

Jag är doktorand i nordiska språk. Mitt intresseområde rör det mesta som har med språk att göra, men särskilt fascinerad är jag av språkförändring i det svenska språket, både i nutid och historiskt. Språkförändring kan studeras utifrån många av språkvetenskapens områden, t.ex. grammatik, semantik, språksociologi och språkhistoria, och mitt avhandlingsprojekt berör flera av dessa.

Förutom svenska har jag tidigare bl.a. studerat litteraturvetenskap, genusvetenskap, franska, engelska och biblioteks- och informationsvetenskap. Jag har också tillbringat en termin i Orléans, Frankrike. Från Lunds Universitet har jag en magisterexamen i svenska med språklig inriktning och från Göteborgs Universitet har jag en kandidatexamen i litteraturvetenskap och en kandidatexamen i genusvetenskap. Under två år läste jag också på skrivarlinjen vid Skurups Folkhögskola. Under hösten 2010 arbetade jag med fältstudier som projektassistent i dialektsyntaxprojektet NorDiaCorp.


Forskning

Undervisning

Innehållsansvarig: Sanna Skärlund
Sidinnehåll uppdaterat: 2012-08-29

Sanna Skärlund

Kontaktinformation

Sanna Skärlund
doktorand
Nordiska språk
Språk- och litteraturcentrum

E-post

Telefon 046–222 87 05

Fax 046–222 32 11

Rum SOL L311

Besöksadress
Helgonabacken 12

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Hämtställe 20