lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktorand i semitiska språk. Sedan tidigare har jag en masterexamen i språk och språkvetenskap med inriktning Arabiska och en kandidatexamen i Arabiska studier. Jag har också studerat vid Betlehems universitet i Palestina, samt på Ain Shams-universitetet i Kairo. Mina intresseområden är framför allt samtida arabisk historiografi, samt politisk retorik och text.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Samuel Carlshamre

Doktorand
Arabiska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post samuel.carlshamremellost.luse

Telefon 046–222 00 00

Rum SOL:A246

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20