lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktorand i semitiska språk. Sedan tidigare har jag en masterexamen i språk och språkvetenskap med inriktning Arabiska och en kandidatexamen i Arabiska studier. Jag har också studerat vid Betlehems universitet i Palestina, samt på Ain Shams-universitetet i Kairo. Mina intresseområden är framför allt samtida arabisk historiografi, samt politisk retorik och text.

Samuel Carlshamre

Tidigare medarbetare vid Språk- och litteraturcentrum.

Samuel Carlshamre kan inte längre nås via institutionen/enheten.