lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Lektor i dansk sprog og litteratur

Docent, ph.d., mag. art i nordisk filologi. Studier i Frankrig, Aix-en-Provence, 1987-89, i Sverige, Lund, 1990-1992, i USA, Berkeley, 1998. Ansat som undervisningsassistent i Tekstanalyse på Københavns Universitet 1992, fra 1996 som ekstern lektor. Undervist i klassisk og moderne dansk litteratur samt dansk sprog på Lunds Universitet i perioden 1993-1997. Ph-d.-stipendiat på Københavns Universitet 1997-2001. Ansat som dansk lektor på Lunds Universitet i perioden 1998-2000. 2001-2005 adjunkt i Kolding, Syddansk Universitet. 2004-2006 højskolelærer på Rødding højskole. Lektor i dansk sprog og litteratur på Lunds universitet.

Forskning

Om forskningen

Som forsker har jeg profileret mig inden for områderne sprogvidenskab, litteraturvidenskab, videnskabsteori og folkloristisk, og jeg har jeg bedrevet grund-, såvel som specialiseret og tværvidenskabelig forskning.

For nuværende arbejder og forsker jeg i nyere dansk litteratur og oversættelse mellem dansk og svensk

Publikationer

Böcker (14 st)
Artiklar (23 st)
Bokkapitel (7 st)
Konferensbidrag (2 st)
Tidningsartiklar (6 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Robert Zola Christensen

Docent
Danska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post robert.zola_christensennordlund.luse

Telefon 046–222 87 13

Rum SOL:L213a

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20