lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Tog min Master-examen i "Litteratur - Kultur - Media" på Lunds universitet 2016.

Har sedan 2012 arbetat som projektassistent för Centre for Scandinavian Studies Copenhagen - Lund (CSS). Primärt som administratör för nätportalen IWCSS (Internationella webbgemenskapen för skandinaviska studier) och vårt nätbaserade publikationsforum CSSpublications.net

Arbetar också deltid i Sol-receptionen.

Administrativt

Uppdrag

  • Utbildningsadministratör för Barnlitteratur och Litteraturvetenskap

Robert Ekdahl

Utbildningsadministratör
Barnlitteratur
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Receptionist
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post robert.ekdahlsol.luse

Rum SOL:L101b

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Telefon
046–222 78 47 (utbildningsadministratör)
046–222 32 10 (receptionist)

Telefontider

Måndag, tisdag, torsdag kl 11.30-12.30

Besökstider

Måndag, tisdag, torsdag kl 11.30-12.30