lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Rebecka Eriksson

Jag har varit doktorand sedan höstterminen 2009 och jobbar för närvarande på en avhandling om drama och film i Kina under 1920- och 30-talen.


Forskning

Undervisning

Innehållsansvarig: Rebecka Eriksson
Sidinnehåll uppdaterat: 2011-11-29

Kontaktinformation

Rebecka Eriksson
doktorand
Kinesiska
Språk- och litteraturcentrum

E-post

Telefon 046–222 97 19

Fax 046–222 32 11

Rum A418a

Besöksadress
Helgonabacken 12

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Hämtställe 20