lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Fil dr kinesiska (2014)
http://www.lu.se/lup/publication/4362547

Forskning

Om forskningen

Min forskning fokuserar framförallt på dramatik och film på kinesiska fastlandet under 1920- och 30-talet.

Rebecka Eriksson

Tidigare medarbetare vid Språk- och litteraturcentrum.

Rebecka Eriksson kan inte längre nås via institutionen/enheten.