lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Pia Nivala

Administrativ chef

Administrativt

Innehållsansvarig: Pia Nivala
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-06-17

Kontaktinformation

Pia Nivala
Administrativ chef
Administration
Språk- och litteraturcentrum

E-post

Telefon 046–222 47 05

Fax 046–222 32 11

Rum SOL H307b

Besöksadress
Helgonabacken 12

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Hämtställe 20