lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

född 1974, fil.lic., doktorand i spanska med litteraturvetenskaplig inriktning.

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag olika textuella element i den mexikanska författaren Octavio Paz' senare lyrik från 1970-talet och framåt (Pasado en claro, Vuelta och Árbol adentro). Det teoretiska ramen för studien hämtas främst från Jonathan Culler's Theory of the Lyric (2015). Avhandlingen har för avsikt att bidra till en läsning av själva dikterna, skrivna i en period a Paz liv i vilken fokus i både reception och forskning har varit riktad mot författarens politiska ställningstaganden, hans personliga inflytande och biografi.

I min senare forskning har jag också börjat undersöka villkoren för översättningar till svenska av Octavio Paz poesi ur ett sociologiskt perspektiv, ett intresse som kommer av att jag själv översätter lyrik från spanska till svenska.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Petronella Zetterlund

Doktorand
Spanska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post petronella.zetterlundrom.luse

Rum SOL:L500

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20