lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktorand i allmän språkvetenskap med en kandidatexamen i ryska och en masterexamen i allmän språkvetenskap från Lunds universitet. Mina huvudsakliga forskningsintressen faller inom områdena neurolingvistik och psykolingvistik. För närvarande arbetar jag med ett projekt som studerar samspelet mellan prosodi och grammatiska strukturer i hjärnan. Metoderna jag använder för detta ändamål är elektroencefalografi (EEG), funktionell magnetresonansavbildning (fMRI) och beteendestudier.

Forskning

Om forskningen

I mitt avhandlingsprojekt studerar jag hur prosodi bearbetas i hjärnan, med särskilt fokus på de svenska ordaccenterna. Det finns två ordaccenter i svenska: ’accent 1’ och ’accent 2’. I centralsvenska dialekter realiseras accent 1 som en låg ton på den betonade vokalen i ett ord, medan accent 2 realiseras som en hög ton. Alla svenska ord har en ordaccent, och det finns en produktiv tongrammatisk koppling mellan suffix (ändelser) och ordaccenter. På detta vis kopplas t.ex. singularissuffixet -en till accent 1 (t.ex. 'båten') på ordstammen medan pluralissuffixet -ar är kopplat till accent 2 (t.ex. 'båtar'). Ordaccenterna är därför ett bra hjälpmedel när man vill studera förutsägelser av grammatiska strukturer. Kopplingen mellan ordaccenter och ändelser låter oss titta närmare på språkbearbetning och hur språkligt material kan aktiveras i förväg med hjälp av ledtrådar till ett ords struktur.

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (9 st)
Konferensbidrag (13 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Pelle Söderström

Forskare
Allmän språkvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post pelle.soderstromling.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20