lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Född i Madrid men uppvuxen i Barcelona, Spanien. Tog examen vid Bostons universitet (B.A) med huvudinriktning på latinsk litteratur, språk samt ekonomi.
Tog examen vid ESADE Business School i Barcelona med en (M.B.A.) och en Master i administration av fastighetsmäklarbolag vid Barcelonas universitet. Tog examen 2011 vid Lunds universitet med en Master i litteratur, kultur och media.

Forskning

Om forskningen

Frågor angående värdet och värderingar kring litteratur är
grundläggande i min sökning att definiera 2000-tals litteratur.
Som doktorand kommer jag fokusera på Latinamerikansk litteratur medepistomologisk inriktning. Mitt intresse ligger i att göra en metakritisk studie av Mario Vargas Llosa, 2010-års nobelpristagare i litteratur.

Övriga uppdrag och meriter

Learning and Teaching in Higher Education Course (Pedagogic course)

Teacher for the course SPA22: Spanish Film (Spring 2016)

Learning and Teaching in Higher Education: Continuation ( Fall 2016)

Pedro de Felipe Jimenez

Tidigare medarbetare vid Språk- och litteraturcentrum.

Pedro de Felipe Jimenez kan inte längre nås via institutionen/enheten.

Länk