lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktorand i grekiska. I min forskning intresserar jag mig för Gamla testamentets apokryfer och mitt avhandlingsarbete är tänkt att utgöras av en lexikalisk undersökning av Andra Mackabeerboken.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Nikolaos Domazakis

Doktorand
Grekiska (antik och bysantinsk)
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post nikolaos.domazakisklass.luse

Rum SOL:A415

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20