lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är koordinator för Centrum för Europaforskning, Lunds universitet. Doktorand i Öst- och Centraleuropakunskap, avhandlingsprojekt om språkideologier i Ukraina. Ukrainakännare, skriver och föreläser sedan länge om politik, kultur och samhällsliv i Ukraina, etniska och religionspolitiska frågor i Ryssland (gärna Volgaområdet och Nordkaukasus) och på senare år för den delen även om svenska förhållanden och svensk identitetsdebatt.

Forskning

Publikationer

Redaktörskap (5 st)
Artiklar (7 st)
Bokkapitel (6 st)
Konferensbidrag (4 st)
Recensioner (3 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (8 st)
Tidningsartiklar (3 st)
Övrigt (6 st)

Niklas Bernsand

Lärare
Europastudier
Språk- och litteraturcentrum

Kursadministratör
Engelska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post niklas.bernsandsol.luse

Telefon 046–222 88 19

Rum SOL:A334

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länk