lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (8 st)
Bokkapitel (9 st)
Working papers (2 st)
Övrigt (4 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Nicholas Loubere

Gästlärare
Kinesiska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post nicholas.loubereace.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20