lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Redaktörskap (3 st)
Artiklar (7 st)
Bokkapitel (8 st)
Working papers (1 st)
Övrigt (4 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Nicholas Loubere

Gästlärare
Kinesiska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post nicholas.loubereace.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20