lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Miloslava Slavickova

Gästforskare
Öst- och centraleuropakunskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post miloslava.slavickovaslav.luse

Rum SOL:A326

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20