lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Michael Stenberg

Jag har en bakgrund som lärare i franska, engelska, svenska 2 och svenska som främmande språk och har undervisat på fonetikkurser vid Lunds universitet, bl.a. inom logopedutbildningen.


Forskning

Innehållsansvarig: Michael Stenberg
Sidinnehåll uppdaterat: 2011-03-09

Michael Stenberg

Kontaktinformation

Michael Stenberg
doktorand
Lingvistik
Språk- och litteraturcentrum

E-post

Fax 046–222 32 11

Rum SOL H524

Besöksadress
Helgonabacken 12

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Hämtställe 20